อันดามัน เวฟ มาสเตอร์

อันดามัน เวฟ มาสเตอร์

อันดามัน เวฟ มาสเตอร์
อันดามัน เวฟ มาสเตอร์

ตารางเรือ ภูเก็ต พี พี

ตารางเรือ ภูเก็ต พี พี

ตาราง เดินเรือ ท่าเรือ รั ษ ฎา

ตาราง เดินเรือ ท่าเรือ รั ษ ฎา

ท่าเรือรัษฎา

ตั๋วเรือไปเกาะพีพี เริ่มต้น 450 บาท จองตั๋วเรือ ภูเก็ต พี พี

เวลาเรือไปเกาะพีพี ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา

ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต เกาะพีพี

เวลาเรือไปเกาะพีพี ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปหาดแหลมตง

คลิกบนเวลาที่ต้องการเพื่อจองตั๋ว
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
ราคาตั๋วไม่รวมค่าขึ้นเกาะ 20 บาท

ค่า เรือ ภูเก็ตไปเกาะ พี พี 450 - 1,250 บาทต่อคน

Phi Phi Island Speedboat from Phuket

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี

ตารางเวลา เรือ ภูเก็ต พี พี ท่าเรือรัษฎา

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปท่าเรือต้นไทร

ไปหาดแหลมตง

ไปหาดแหลมตง

ไปหาดแหลมตง

ไปหาดแหลมตง

คลิกบนเวลาที่ต้องการเพื่อจองตั๋ว
ไปท่าเรือต้นไทร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ไปหาดแหลมตง ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที
ราคาตั๋วไม่รวมค่าขึ้นเกาะ 20 บาท

ราคาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพี 800 - 1200 บาทต่อคน

จากท่าเรือ ถึงท่าเรือ ใช้เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (4-11 ปี) ชั้นที่นั่ง  
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 850 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 1,200 บาท 1,100 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 500 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.45 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.45 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 850 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.45 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 1,100 บาท 900 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
15.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 17.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 2h 500 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 16.45 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 3h 800 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 16.45 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 3h 900 บาท 800 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
13.45 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 16.45 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 3h 1,200 บาท 1,100 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
09.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 11.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 500 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 850 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 1,100 บาท 900 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 16.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 16.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 850 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 16.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 1,100 บาท 900 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 16.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 500 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
15.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 17.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 2h 550 บาท 450 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
10.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 3h 750 บาท 650 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
10.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 3h 850 บาท 750 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งเฟิร์สคลาส เฟอร์รี่
10.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 13.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 3h 1,100 บาท 900 บาท เรือเฟอร์รี่ ที่นั่งพรีเมี่ยมคลาส เฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 09.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 850 บาท 650 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
09.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 12.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
12.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 13.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 900 บาท 700 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 850 บาท 650 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
14.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 10.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 1h 30m 1,100 บาท 900 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
12.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 14.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 1h 30m 1,100 บาท 900 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 1h 30m 1,100 บาท 900 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
14.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 15.30 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 1h 30m 1,000 บาท 800 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
08.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 09.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
09.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 10.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 850 บาท 650 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
11.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 12.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 850 บาท 650 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
13.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 14.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
14.30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 15.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 850 บาท 650 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
15.00 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ 16.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 800 บาท 600 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
07.50 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 09.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 40m 1,000 บาท 800 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
08.20 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 10.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 40m 1,000 บาท 800 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
10.30 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 12.00 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 30m 1,000 บาท 800 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
14.00 หาดแหลมตง เกาะพีพี กระบี่ 15.30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1h 30m 1,000 บาท 800 บาท เรือสปีดโบ๊ท ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่

อันดามัน เวฟ มาสเตอร์

 • ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 เป็นท่าเรือโดยสารหลัก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเกาะพีพี อ่าวนาง ไร่เลย์ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ และเกาะอื่นๆ ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีเรือให้บริการคือ เรือเฟอร์รี่ และเรือสปีดโบ้ท

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเกาะพีพี อ่าวนาง ไร่เลย์ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ และเกาะอื่นๆ ฝั่งทะเลอันดามัน

 • เริ่มเที่ยวแรก 08.30 น. และเที่ยวสุดท้าย 15.00 น. ของทุกวัน

 • Rassada Harbour หรือ Rassada Pier

 • เมื่อจองตั๋วเรือกับเรา จากที่พักในพื้นที่ เมืองภูเก็ต ป่าตอง หาดกะตะ หรือหาดกะรน มีบริการแชร์รถตู้รับเพื่อไปท่าเรือรัษฎา โดยมีค่าบริการเพิ่มเล็กน้อยจากราคาตั๋วปกติ

 • สามารถใช้บริการ Taxi จากสนามบินภูเก็ต ใช้เวลาเดินทาง 50 - 70 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา

 • การจองตั๋วล่วงหน้า สามารถทำรายการจองบนเว็บของเราได้ทันที เพื่อมีตั๋วแน่นอน ป้องกันปัญหาตั๋วเต็มในวันและเวลาที่ต้องการเดินทาง

 • การจองตั๋วล่วงหน้า โทร 099 357 1688 เพื่อมีตั๋วแน่นอน ป้องกันปัญหาตั๋วเต็มในวันและเวลาที่ต้องการเดินทาง

 • มีโรงแรม ที่พัก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หลายแห่ง อยู่ใกล้ท่าเรือรัษฎา ในรัศมี 1 กิโลเมตร

 • มีโรงแรม ที่พัก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หลายแห่ง อยู่ใกล้ท่าเรือรัษฎา ในรัศมี 1 กิโลเมตร

 • สามารถจองรถ Taxi 800 บาท หรือ รถตู้ 1,000 บาท (สูงสุด 8 คน) ส่วนตัว ส่งออกจาก ท่าเรือรัษฎา ไปสนามบินภูเก็ต และจำเป็นต้องเผื่อเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องฯ ออก

 • เส้นทางนี้มีเฉพาะเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ค่าตั๋ว 700 บาท

 • เส้นทางนี้มีเฉพาะเรือสปีดโบ้ท ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง ค่าตั๋ว 1,450 บาท

 • เส้นทางนี้เดินทางได้ 2 แบบ แบบแรกเส้นทางภูเก็ต-อ่าวนาง หรือ เส้นทางภูเก็ต-เกาะพีพี-เมืองกระบี่

 • เส้นทางนี้เดินทางได้ทุกวัน ด้วยเรือสปีดโบ้ท