อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท

one day trip เกาะพีพี ไป อ่าวมาหยาทัวร์

อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ดำน้ำ ไปเช้าเย็นกลับ เรือเร็ว สปีดโบ๊ท

อ่าวมาหยา - เกาะพีพี + เกาะไข่ + อ่าวปิเละ + ดำน้ำตื้น แพคเกจทัวร์ (สปีดโบ๊ท) ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต

คนไทย ราคาทัวร์รวม แชร์รถรับ-ส่งจากทุกโรงแรมในภูเก็ต, ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ, อาหารเที่ยง, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ประกันภัย

  • ราคา 1,300/1,200 เฉพาะคนไทย เท่านั้น
  • ราคาต่างชาติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท - เด็ก 1,600 บาท
  • *** ไม่รวม เรือหางยาว ***
ทัวร์เกาะพีพี กระบี่จองทัวร์นี้ ไปหนุกหนานกันเด้อ
📅
👨
👨‍🦰
🚍
🏨

รายการทัวร์ ไม่สามารถให้บริการกับ
  • หญิงตั้งครรภ์
  • โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
  • โรคหัวใจ
  • อายุเกิน 60 ปี
  • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
  • ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต - ทัวร์ 7 ชั่วโมง

08.00 พร้อมกันที่ ท่าเรือฯ เช็คอิน รับประทานอาหารว่าง ฟังบรรยายจากไกด์
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือฯ สู่ เกาะพีพี เกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ด้วยเรือเร็ว
10.00 ถึง อ่าวปิเละ ลากูน สระว่ายน้ำกลางทะเลที่สวยติดอันดับโลก พร้อมทำกิจกรรมเล่นน้ำในอ่าว
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน พักผ่อน ถ่ายรูป เดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาดตามอัธยาศัย
14.00 ล่องเรือผ่าน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่ที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชื่อ Captain Cook ในถ้ำนี้ยังมี ภาพเขียนเรือโบราณ เก่าแก่อายุหลายร้อยปี จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปฝูงลิงแสมที่ หาดลิง
15.00 นำทุกท่านสู่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังก้องโลก The Beach และพักผ่อนบริเวณชายหาด
16.00 ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาวละเอียดตัดกับทะเลสีฟ้าคราม สามารถเล่นน้ำหรือถ่ายรูปและพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
16.30 เดินทางกลับภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
17.00 เดินทางถึง ท่าเรือฯ และส่งทุกท่านเดินทางกลับไปยังที่พักโดยสวัสดิภาพ
สิ่งที่รวม และไม่รวม ในรายการทัวร์
✔️ แชร์รถตู้ รับ-ส่ง จากโรงแรมฯ
✔️ ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
✔️ อาหารเที่ยง
✔️ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก และเสื้อชูชีพ
✔️ ไกด์ท้องถิ่น
✔️ ประกันภัยการเดินทาง
❌ ตีนกบ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
❌ เรือหางยาว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
❌ กิจกรรมทุกประเภทนอกเหนือจากรายการทัวร์นี้
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน จากภูเก็ต
🔼